Het Carlo Banning Quartet is een verfrissend kwartet dat van gebaande paden afgaat. Naast de traditionele manier van improviseren (band begeleidt de solist) zal deze band meer opereren als een organische structuur. Vaak speelt iedereen een even belangrijke rol, tegelijk solerend/improviserend en bewegen de musici zich als een flexibel gecoördineerd organisme door een spannende muzikale omgeving.

Tegelijkertijd is het geen 'Free jazz'. Er zijn bepaalde structuren in de composities die pakkende thema's leveren, eigentijdse grooves en sferische soundscapes.

The Carlo Banning Quartet is a fresh quartet that steps away from traditional patterns. Beside the traditional way of improvising this band will more and more operate as an organic structure. Everyone is equal, it’s not always clear who’s soloing. Often it’s soloing all together and moving as a flexible coordinated organism through a captivating environment.

At the same time it’s no ‘Free jazz’. There are certain structures in the compositions that provide catchy themes, contemporary grooves and spherical soundscapes.

About

De samenstelling van de band bestaat uit drums, bas, elektrisch gitaar en saxen/fluit. Zeker ook de specifieke sound van de elektrische gitaar geeft een open maar ook soms gruizig en vuige sound aan de stukken. Anders dan meer traditionele jazz gerelateerde kwartetten waar toch vaak de piano een grote rol speelt.

Vrijheid, spannende muzikale verhalen, onderlinge verbondenheid tussen de musici en het toevoegen van vernieuwing aan onze prachtige muzikale erfenis zijn steekwoorden om dit project te kunnen beschrijven.

De bandleden zijn ervaren en zeer goede spelers en hebben dat al jarenlang bewezen in talloze andere bands. Enkele van deze bandnamen zijn: Ruben Hein, Wicked Jazz Sounds Band, Rob van de Wouw, Lillian Hak, Scallymatic Orchestra.

foto Carlo Banning tijdens Sprout Challengerday

Carlo Banning (Saxes & Flute) – Gevormd door allerlei verschillende muziekstijlen en een conservatoriumopleiding maakt hem een veelzijdige en originele speler. Een heel eigen stijl waarbij al zijn veelzijdigheden in dit kwartet bij uitstek van toepassing zijn. ‘Old skool’ jazzy frases gecombineerd met meer pop en zelfs house invloeden. Elektronische effecten, het maakt allemaal onderdeel uit van het rijke geluid van Carlo Banning.

 

 

Hugo den OudstenMaik Kleer – Geleend van onze oosterburen vormt hij een solide basis van het kwartet. Van rock tot jazz, Maik is een veelzijdige speler. Juist in deze samenstelling komen veel van die stijlen aan bod en is hij een creatieve solide speler die samen met de drummer de bodem onder dit kwartet leggen.

 

 

 

Salle de JongeJonas Nieuwenbroek – Na een grondige reflectie op het leven tijdens de studie filosofie trok Jonas de conclusie om zich hoofdzakelijk te wijden aan zijn muzikale interesse, drummen! En muziek in het algemeen. Hij ontmoette Carlo in de theaterwereld, maar hun voorliefde voor geimproviseerde muziek hadden ze al snel ontdekt. In dit kwartet wordt een en ander onderzocht en worden nieuwe geluiden de wereld in gezonden.

 

 

Bas van der Wal

Vera Marijt – De vrouwelijke touch in deze mannenband. Ze studeerde in Den Haag, waar ze de roots van de bebop zich eigen maakte. Daarna ontmoette ze Carlo in het theatercircuit, maar in dit kwartet gaan ze nog meer op zoek hun muzikale grenzen te verleggen.

The line up of the band consists of drums, bass, electric guitar and saxes/flute. Also the specific sound of the electric guitar in a band gives a fresh, gritty and crunchy sound, which results in a distinctive sound compared to more traditional quartets.
Freedom, thrilling musical stories, real connectivity between musicians and adding innovation to our beautiful musical legacy are keywords in describing this project.

The band members are experienced highly qualified players and already played their ass of in numerous bands. Some names of these bands: Ruben Hein, Wicked Jazz Sounds Band, Rob van de Wouw, Lillian Hak, Scallymatic Orchestra.

Carlo BanningCarlo Banning (Saxes & Flute) - Shaped by all different styles of music and a conservatory study he’s is a versatile and original player. All these styles and tastes are applicable in this original quartet. Old skool jazzy lines, combined with more pop and even house influences. Electronic effects, it’s all part of the rich sound of Carlo Banning.

 

 

 

Hugo den OudstenMaik Kleer – From Germany, studying in Amsterdam, he explores all kinds of music from rock till jazz. Thats why he blends in so smooth in this quartet where all different styles are taken care of.

 

 

  

Salle de JongeJonas Niewenbroek -  After some reflecting on life while studying philosophy Jonas decided to adjust is path and choose for his passion for making music.

 

 

 

  

Bas van der WalVera Marijt – The female touch of this group. After a profound conservatory study in the Hague Vera went on further and met Carlo in the theatre scene. In this quartet they are even more exploring their musical boundaries and enjoying  it to the max.

 

 

 

 

 

 

 

Contact

CBS Music & Management
Carlo Banning
info@carlobanning.nl
020-6154741

CBS Music & Management
Carlo Banning
info@carlobanning.nl
+31 20 615 47 41


Stuur ons een bericht
Send us a message

Voor meer informatie over Carlo Banning kunt u kijken op:

  1. http://www.carlobanning.nl

Voor meer informatie over Carlo Banning kunt u kijken op:

http://www.carlobanning.nl